AYTƏN TAĞIYEVA

Viza məsləhətçisi

aytan.tagiyeva@studynet-group.com

+994 559189393

Təhminə Balacayeva

Təhsil məsləhətçisi

tahmina@sng-intl.com

+994 123100024

Təcrin Rəsulova

Kurs koordinatorı

tajrin.rasulova@studynet-group.com

+994 559189393

Şakufa Əlizadə

Təhsil məsləhətçisi

shakufa@sng-intl.com

+994 123100024

Rebecca Janet Little

Repetitor

edu@studynet-group.com

+994 123100024

Kassem Hijazi

Repetitor

kassem@studynet-group.com

+994 123100023

Nader Hijazi

Repetitor

nader@sng-intl.com

+994 123100023

Hilary Spong

Repetitor

hilary@sng-intl.com

Share