Akkreditasiya

CaMLA_logo

CAMLA – CAMBRİDGE İNGİLİS DİLİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏRKƏZİ

Studynet Group, Cambridge İngilis dili Qiymətləndirilməsi (CaMLA) üçün rəsmi Test Mərkəzidir. Biz Cambridge İngilis dili Qiymətləndirilməsi (CAMLA) və digər imtahanların təşkilini həyata keçiririk.

ICEF

ICEF qeydİyyatdan keçmİş agentlİk

Biz İCEF seminarlarını bitirib, agentlik imtahanlarını uğurla verdikdən sonra rəsmi şəkildə ICEF qeydiyyatdan keçmiş agenti kimi akkreditasiyadan keçdik. ICEF keyfiyyət təminatı prosesləri dünyada bütün professional agentliklər üçün ən yüksək qiymətləndirmə mərkəzi olaraq beynəlxalq səviyyədə tanınmışdır. ITAC (ICEF Təlim keçmiş agentlər) ixtisası beynəlxalq təhsildə yüksək səviyyədə tanınır və biz fəxrlə deyə bilərik ki, biz dünyada bu nüfuzlu ixtisası qazanan ən çox işçi sayı olan yeganə agentliyik.

YÜKSƏKİXTİSASLI AGENTLİK

Biz PİER agentliyin rəsmi olaraq, Yüksəkixtisaslı Təhsil Məsləhətçisiyik. Yüksəkixtisaslı təhsil məsləhətçisi olmaq, bizə gələcək tələbələrə, onların valideynlərinə və universitetlərə yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirməyə kömək edir. Rəsmi QEAC agenti olaraq, Avstraliyada təhsil almaq istəyən tələbələrə tam olaraq, köməklik göstərə bilərik.

USATC ( ABŞ Agent təlİm kursları)

Biz ABŞ Agent Təlim Proqramlarını uğurla başa vurduqdan sonra ABŞ Agent Təlim Kurslarının (USATC) rəsmi qeydiyyatdan keçmiş agenti olaraq akkreditasiya olunduq. ICEF-in yeni ABŞ Agent Təlim Kursları ABŞ-da oxumağı planlaşdıran xarici tələbələrə yüksək standartlara uyğun yardım göstərən, Amerika təhsil və immiqrasiya sistemləri çərçivəsində effektiv və etik şəkildə fəaliyyət göstərən təhsil agentlikləri üçün yaradılıb.

NACC

NACC ( Peşə məktəblərİnİn mİllİ Assosİasİyası) üzvü

1800-cü ildən bəri, nizamlanmış peşə məktəbləri Kanada təhsilinin ayrılmaz hissəsi olmuşdur. NACC Kanadada yerləşən 500 peşə məktəbini təmsil edən milli assosiasiyadır. StudyNet Group Peşə Məktəblərinin Milli Assosiasiyası tərəfindən hazırlanmış Təhsil Agenti Akkreditasiya Proqramının standartlarına cavab verən Agent olaraq akkreditasiyadan keçmişdir.

Bİrləşmİş Krallıqda Təhsİl – Brİtİsh Councİl

Birləşmiş Krallıqda Təhsil Agent Təlimi bizim kadr hazırlığının ayrılmaz hissəsidir və Britaniya təhsil bazarına ən mükəmməl çıxışdır. Bu bizə Britaniya təhsilinin tələbəyə nələr veridiyini göstərməyə və onlar üçün ən uyğun kurs seçməyə kömək edir.

CCEA (Təhsİl Agentlərİ üçün Kanada kursları)

The Imagine Education au/in Kanada – rəqib tanımayan, yüksək Kanada təhsilini təklif edir. Əslində, bu sertifikat “Güclü İdealizm” anlayışı vasitəsilə şəffaflıq və dəstək mesajını catdırır.
Biz Təhsil agentləri üçün rəsmi qiymətləndirmə Kanada Kurslarını uğurla başa vurduq və hal-hazırda rəsmi agent olaraq, fəaliyyət göstəririk.

Share